Dịch vụ hàng hóa và kho bãi

VIAGS phục vụ hàng hóa cao cấp trên các chuyến bay chở khách, chuyên chở hàng và vận chuyển hàng hóa tới các kho bãi.

Với các phương tiện tốt nhất và hiện đại nhất trong công nghệ vận chuyển hàng hóa, dịch vụ của chúng tôi được đánh giá hiệu quả và hoạt động hết công suất:

  • Xử lý hàng hoá khi máy bay cất/hạ cánh;
  • Vận tải hàng hóa;
  • Phục vụ hàng hoá đặc biệt.

Hiện tại, dịch vụ kho bãi được cung cấp tại VIAGS Chi nhánh Đà Nẵng.

Đăng ký sử dụng dịch vụ
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.