01 DIEN THOAI NOKIA MAU DEN

 • Danh mục : Đồ điện tử
 • Vị trí phát hiện : VN136/17JUN/ SN 16                                                       
  MRS TINH 01/PURSER GIAO 
 • Phân loại Hành lý bị bỏ quên
 • Ngày phát hiện 17/06/2019
 • Mô tả

SẠC ĐIỆN THOẠI

 • Danh mục : Phụ kiện
 • Vị trí phát hiện :

  SEAT 2OABC

 • Phân loại Hành lý bị bỏ quên
 • Ngày phát hiện 05/03/2018
 • Mô tả

  SẠC ĐIỆN THOẠI 

  VN409/02MAR

Túi xách + Tài sản cá nhân

 • Danh mục : Khác
 • Vị trí phát hiện :

  phòng chờ boarding

 • Phân loại Tài sản bỏ quên tại sân bay
 • Ngày phát hiện 01/03/2018
 • Mô tả

  Túi xách hiệu Pierre màu đen, quai đeo chéo.

1 quyển sách

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 26/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN301
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 kính

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 26/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN581
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 túi nâu

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 26/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN239
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 áo

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 26/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: ANSC
  Tình trạng: Lưu kho

1 chứng minh nhân dân

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 26/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN1185
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 áo

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 26/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN523
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 nón

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 26/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN133
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 kính

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 26/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN324
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 túi

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 26/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: Khu vực QN đến
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

Gửi thông tin

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.